full screen background image
Search

reprier

Silnièáøi opravovali 8. listopadu za plného provozu v Jaromìøi na Náchodsku silnici na trase Hradec Králové – Náchod. Øidièi projíždìjící po této trase musí poèítat s desítkami minut zdržení.
Napsat komentář