full screen background image
Search

Toroidní transformátory

Z obecného hlediska je transformátor elektronickou součástkou, která v obvodu působí pasivně a jejímž hlavním účelem je přenos energie mezi dvěma nebo více obvody pomocí elektromagnetické indukce. Kromě přenosu vlastní energie mezi obvody umožňují transformátor především úpravu jeho charakteristik a přeměnu ze střídavého proudu na usměrněný nebo zvýšení či snížení napětí v primárním a sekundárním obvodu. Klasické transformátory naleznete například v síťových adaptérech a speciálních adaptérech, které jsou určeny k využívání elektrických spotřebičů v lokalitách s jiným jmenovitým napětím sítě.

 

Toroidní transformátory v běžné elektronice

Aplikace transformátorů jsou různorodé, čemuž odpovídá především jejich konstrukční řešení a velikost. Velké transformátory jsou určeny k přenosu energie na značné vzdálenosti, ty menší se pak užívají jako součást rozvoden nebo samostatně stojící zařízení. V jemné elektrotechnice a mikroelektronice jsou využívány drobné součástky, které umožňují usměrňovat napětí a proud o požadovaných charakteristikám ke konkrétním součástkám. Uplatnění nacházejí zejména v osvětlovacích a zvukových systémech a standardně se skládají z dvou (nebo více) cívek s feromagnetickým jádrem, přičemž cívky vzájemně nejsou vodivě spojeny. V současné době rozeznáváme především tři typy takovýchto součástek, a to:

  • – reproduktorové
  • – toroidní (běžné nebo audio)

 

Soustava toroidního transformátoru

Specifikem toroidního transformátoru je jeho provedení. Zatímco klasické transformátory bývají konstrukčně řešeny s odděleným jádrem, základem tohoto typu je toroid. Toroid je v podstatě rotační geometrické těleso, které definuje konstrukční řešení transformátoru – jedná se o jedno ferromagnetické jádro, na které je navinuto více vzájemně nespojených cívek. Hustota a průřez vinutí jednotlivých cívek, které se zapojují k vlastním obvodům pak určují jednotlivé převodní parametry transformátoru. Toroidní transformátor je možné pořídit v řadě variant, které jsou určeny také pro různé trhy. Vedle důležitých konstrukčních vlastností, kterými jsou především izolační krytí vinutí, jež se promítá do životnosti součástky (a které je obvykle dáno značkou) je při výběru toroidních transformátorů nutné se orientovat především v jejich funkčních vlastnostech, především v napětí primárního vinutí, které je napojováno na základní obvod. Jednotlivé typy pak mohou dosahovat specifických výkonů v rozsahu od 10 VA až po 2,5 kVA. Volba vhodného transformátoru závisí zejména na jeho účelu, tzn. co chceme jeho umístěním v obvodu dosáhnout. Každý typ toroidu je označen konkrétní hodnotou napětí a proudu – jedná se o výstupní charakteristiky sekundárního obvodu. Transformátory slouží v podstatě k dělení napětí a proudu tak, aby byl výstupní obvod napojený na sekundární vinutí napájen proudem o požadovaných vlastnostech.

0
0