full screen background image
Search

S magnety je práce jednodušší

Ani si neuvědomujeme, kolik věcí okolo nás ke své funkci používá magnety. Známe je spíše jako věci menších rozměrů, díky kterým přidržíme vzkaz na lednici či tabuli, zavřeme skříňku nebo si pohrajeme s hlavolamem. Magnety ale umí usnadnit práci i ve firmách a výrobních procesech.

V průmyslové výrobě lze zpracovat téměř cokoli, co nás napadne. Recyklované materiály, plast, textil, dřevo i potraviny a přetvořit je na další, užitečné věci. Pro bezpečnost i eliminaci případných problémů je potřeba suroviny zbavit případných kovových částeček, které by mohly výsledný produkt znehodnotit. To není činnost, kterou lze vykonávat ručně, používají se k ní přístroje na magnetickou separaci, které fungují právě na principu magnetu. Zachytí se na nich a posléze oddělí všechny kovové kontaminanty.

U sypkých materiálů se nejčastěji používají magnetické odlučovače na separaci, kterými směs propadává přes nerezovou krycí trubici, která se pohybuje a zachytává kovové částice. Ty pak díky svému pohybu přenese mimo středovou trubici a směs je tak zbavena veškerých kovových částic. Své využití má tento typ separátoru v chemickém i potravinářském průmyslu pro veškeré sypké směsi.

Ne u všech výrobních procesů lze využít možnost nechat materiál propadávat skrz separátor, protože jde o větší kusy nebo se dopravují na cílové místo pomocí posuvného pásu. Pro tyto případy je pak vhodným řešením standardní magnetická deska umístěná nad pásem, která z něj přitahuje a odděluje veškerý kovový materiál i větších rozměrů. Toto řešení je tak vhodné pro různé třídící linky, od zemědělských produktů jako jsou brambory nebo řepa až po nerostné suroviny nebo tříděný odpad. Magnety mají své využití i v průmyslové výrobě a jsou velkými pomocníky, i když je v běžném životě potkáváme spíše jako součást zavírání skříněk nebo hraček.

0
0