full screen background image
Search

Projekt Obce blíže lidem pomáhá řešit těžké životní situace

Otázky zadluženosti, bydlení, odborné psychiatrické péče nebo opatrovnictví nejčastěji řešily v uplynulých pěti měsících terénní sociální pracovnice společnosti RUAH o.p.s. V rámci projektu Obce blíže lidem poskytují tuto službu od loňského září v 24 posázavských obcích, v nichž žije na 34 000 obyvatel.  Dosud je kontaktovalo 139 klientů, 28 z nich využilo jednorázové poradenství a zbývajícím pomáhají opakovaně. Sociální pracovníci projektu úzce spolupracují se sociálním odborem města Benešov.

„Překvapilo mě množství lidí, kteří nás oslovili, a to jsme teprve na začátku. Je z toho vidět, že tato služba v regionu chyběla, že klienti pomoc jinde nenašli,“ řekla ředitelka společnosti RUAH o.p.s. Marta Vacková. Velice si váží pomoci a spolupráce s obcemi a městy, na jejichž území službu poskytují, a to zejména Týnce nad Sázavou, který je „podržel“ už během přípravy realizace projektu. Dvakrát totiž bez úspěchu žádali o dotaci Ministerstvo práce a sociálních věcí, možnost financování se nakonec otevřela na platformě Místní akční skupiny Posázaví (MAS).

„Začínali jsme původně se sociální poradnou, kterou jsme otevřeli ve spolupráci s RUAH o.p.s. Chyběla ale práce v terénu, takže když jsme zjistili, že je možné si pořídit i terénního sociálního pracovníka a ‘našly‘ se na něj přes MAS Posázaví peníze, šli jsme do toho. Řekli jsme si, že by bylo dobré zasáhnout širší oblast, podařilo se oslovit okolní starosty… a rozběhl se velmi zajímavý projekt, který tady skutečně chyběl a neměl žádnou alternativu,“ uvedl týnecký starosta Martin Kadrnožka. Už sociální poradna podle něj indikovala první starosti a potíže obyvatel – jednalo se převážně o dluhy, mezery byly také v komunikaci s ohroženou skupinou obyvatel.

V současnosti je podle Martina Kadrnožky největším problémem nedostatek sociálního bydlení. „Když víme, že tady existuje člověk, který se najednou ocitne na ulici, ale sám si s tím neporadí, tak bychom ho měli aspoň na chvíli ubytovat a pak pro něj shánět nějaké dostupné bydlení. A tady jsou služby poskytovatelů sociálních služeb naprosto nezbytné a klíčové,“ dodal. V těchto případech se podle něj ukazuje, jak je důležité, aby obec měla nějaké „pohotovostní“ byty. Absenci sociálního bydlení pociťuje i Jan Mikulanda, starosta Přestavlk u Čerčan, kde žije kolem 370 obyvatel. „I u nás v obci jsou lidé, kteří by sociální byt potřebovali, protože se dostali do situace, kdy už nezvládají platit klasické bydlení,“ dodal.

Podle ředitelky Posázaví o.p.s. Bohunky Zemanové by sociální bydlení mohlo být jedním z témat Strategie rozvoje regionu na roky 2021–2027, která se v současnosti připravuje a do jejíž přípravy by se měly obce a města aktivně zapojit. Protože pouze projekty, které budou v souladu se Strategií, potažmo s rozvojovými plány jednotlivých obcí, budou mít šanci ucházet se o finanční zdroje z evropských operačních programů. Aktualizaci Strategie připravuje Posázaví o.p.s., která zajišťuje finanční a administrativní náležitosti MAS.

Do projektu Obce blíže lidem jsou zapojeny obce z Týnecka, Bystřicko-Neveklovska, Čerčanska a Sázavska. Nejčastějšími problémy klientů se ukázaly být dluhy, chudoba, nedostatek peněz nebo problémy s bydlením. Terénní sociální pracovnice řeší také osamělost seniorů v bariérovém prostředí, psychiatrickou nemoc, ohrožení výchovy a vývoje dětí nebo záležitosti opatrovanců. Podle statistiky sociálních problémů žije v dotčeném regionu 2 720 lidí v soudem nařízených exekucích, 6 500 seniorů nad 65 let, 340 lidí čekajících na umístění do zařízení sociálních služeb, 160 uživatelů drog, 490 lidí bez domova a 680 rodin se závislými dětmi ohrožených chudobou.

Další informace jsou na www.obceblizelidem.cz

0
0