full screen background image
Search

Převodovka není jen v autě

Jak funguje převodovka asi každý ví nejčastěji z auta, u kterého řadí na vyšší či nižší převodový stupeň podle typu terénu a stylu jízdy a její rychlosti. Stejně funguje převodovka i u jiných typů strojů.

Obecně je za převodovku označován každý stroj, který slouží ke změně otáček a kroutícího momentu. Jednotlivé typy jsou založený na různých principech, účel však mají všechny stejný. Záleží také na tom, do jakého stroje se převodovka umisťuje a jaká je jeho konstrukce. Například tam, kde je potřeba řešit úhlový převod, jsou nejlepším řešením závitkové převodovky z hliníkové slitiny, které slouží k vytvoření vazby mezi dvěma mimochodnými hřídeli. Šnekové soukolí lze kombinovat s dalšími druhy převodovek pro dosažení nejlepšího výkonu a používá se nejčastěji na všechny typy dopravníků, míchací a stavební techniku a jednoúčelové stroje.

Pro různé provozy, výrobny a továrny jsou potřeba různé typy převodovek. Mezi hlavní vlastnosti musí patřit odolnost kvalitní materiál i zpracování, možnost vysoké zatížitelnosti a samozřejmě tichý chod. Takové jsou třeba nejmodernější paralelní převodovky vyráběné a navržené pomocí nejnovějších poznatků. Podle potřeby se mohu dodávat s motorem i bez, s přírubovým tělesem nebo třeba s možností upnutí na patku.

Když se kolem sebe rozhlédneme, i v běžném životě narazíme na spoustu strojů, které mají převodovku, jen si tuto  jejich součást neuvědomujeme. Používá je totiž téměř každé odvětví průmyslu a výroby, od kamenolomů a hutí přes sklárny a mlýny až po elektrárny. Své uplatnění mají stroje také v potravinářském i lékařském průmyslu, v pekárnách nebo třeba u divadelní techniky. Všude tam najdeme stroje s převodovkou, aniž by nás to napadlo. Tak se zkuste kolem sebe rozhlédnout a na chvilku se zastavit nad tímto vynálezem ulehčujícím práci mnoha lidem každý den.

0
0