full screen background image
Search

Potřebujete certifikáty ISO 9001 nebo 14001? Poradíme vám, kde se obrátit

V dnešní době je žádoucí, aby se společnosti chovaly ekologicky vůči životnímu prostředí, také s ohledem na bezpečnost zaměstnanců nebo zákazníků, aby nabízely jen kvalitní výrobky a měly se co se týče svých tvrzení o co opřít… Za tímto účelem mohou společnosti po splnění určitých podmínek získávat různé certifikáty kvality. Není snadné je získat a je dobré nechat si poradit firmou, která ví, co vše udělat pro to, abyste daný certifikát získali, a tím zákazníkům, jiným firmám i zaměstnancům ukázali, že jste kvalitní a moderní společnost.

 

Certifikát kvality ISO 9001

K velmi často žádaným patří certifikát ISO 9001. Ten je zárukou, že vaše společnost vyrábí kvalitní výrobky nebo nabízí kvalitní služby. Zavedený systém managementu jakosti zaručuje důvěryhodné vztahy s dodavateli i zákazníky.

Tento typ certifikátu je určen pro všechny organizace či podniky bez ohledu na jejich typ, velikost nebo zaměření. Důležité je chtít mít zaveden systém managementu a poskytovat dále své výrobky či služby v co možná největší kvalitě. Jde především o spokojenost zákazníka, uspokojení jeho požadavků a přání ve stanovených termínech.

 

Certifikát ISO 14001

Dalším žádaným je certifikát ISO 14001 systém environmentálního managementu. Ten poskytuje organizacím organizační rámec pro ochranu životního prostředí a pokyny, jak reagovat na měnicí se podmínky prostředí, aby byly v souladu se sociálně-ekonomickými potřebami společnosti. Certifikát je pro zákazníky i dodavatele zárukou, že vaše firma dodržuje zásady ochrany životního prostředí. Jde o snižování odpadů, odborné nakládání s odpadem a jeho znehodnocování či recyklace nebo snižování energií…

Pomoci se získáním těchto certifikátů vám může společnost TSÜ, kterou najdete na tsu.cz. Obraťte se na ni a domluvte se na společné schůzce.

0
0