full screen background image
Search

Obec Stranný investuje do svého rozvoje i bez dotací, dokázala si na to ušetřit

Nové multifunkční hřiště, opravený rybník nebo střecha hasičské zbrojnice, rozšířené veřejné osvětlení, nový plot u památníku padlých nebo přilby pro dobrovolné hasiče – to je jen malý výčet investic obce Stranný na Benešovsku v posledních čtyřech letech. Jejich náklady dohromady přesáhly pět milionů korun. Většinu z nich přitom obec hradila z vlastního rozpočtu, který se pohybuje kolem dvou milionů korun ročně. „Z toho dokážeme ještě ušetřit, hospodaříme s přebytkem a nejsme zadlužení,“ řekl starosta Karel Vojta.

K největším investicím patřila výstavba sportoviště s dětským hřištěm a příjezdovou komunikací v sousedství obecního úřadu. Dohromady si vyžádala 3,3 milionu korun a až na dotaci 380 000 korun od Ministerstva školství ji obec zaplatila ze svého. „Byla to největší investiční akce za posledních 26 let,“ uvedl Karel Vojta.

Připomněl, že obec se v roce 1992 osamostatnila od Neveklova, ve Stranném toho ale nelitují. Od osamostatnění do současnosti činily příjmy obce včetně dotací v součtu přes 50 milionů korun. „Tolik peněz by nám nikdy Neveklov nemohl dát, ne že by nechtěl, ale prostě by nemohl, protože má 22 osad,“ dodal Karel Vojta. Pod Stranný patří ještě Břevnice a několik samot a polosamot, celkem je v obci k trvalému pobytu přihlášeno 111 lidí. Zhruba třetina domů je ale využívána jen k rekreaci.

Kromě investic, které viditelně zkvalitnily obecní prostory, je starosta pyšný na kulturní a společenský život ve vsi, za nějž obec získala Modrou stuhu v soutěži Vesnice roku v roce 1998. Zásluhu na tom mají hlavně místní spolky, zejména dobrovolní hasiči a myslivci. „Pořádají se tu turnaje v nohejbale a stolním tenise, obchůzky čerta s Mikulášem, slaví se čarodějnice, chodí s pomlázkou. Hasiči každoročně pořádají Společenský večer. Každoročně se taky scházíme na přátelském posezení s grilováním u obecního úřadu, kde myslivci připraví kulturní program – letos jsme tady měli šermíře a ohňovou show,“ vyjmenoval starosta. Připomněl také loňský koncert Dětské opery Praha, který se setkal s velkým zájmem. Letos se ve Stranném uskutečnil třetí ročník Turnaje mistrů v mölkky (strategická venkovní hra založená na srážení dřevěných kuželek – mölekk), kterého se zúčastnilo 22 závodníků. Vítěz bude reprezentovat ČR na Mistrovství světa 2018.

První zmínka o obci Stranný pochází z roku 1184. Od konce 15. století až do roku 1850 patřila panstvím k Tloskovu, ale samotná obec Tloskov patřila pod Stranný. Již za Rakouska-Uherska byl Stranný velkou obcí, kterou tvořilo deset osad. V období první republiky byl stále samostatnou obcí s tisícovkou obyvatel. Za druhé světové války byli jeho obyvatelé v rámci vystěhování Neveklovska kvůli vybudování cvičiště SS vyhnáni ze svých domovů, zpět se vrátili až po osvobození. Během následných let se pak od obce postupně oddělilo několik osad a v roce 1976 byl Stranný sloučen s Neveklovem. Osamostatnil se až v roce 1992 a o osm let později Strannému udělila Poslanecká sněmovna ČR znak a prapor.

Podrobnější informace jsou na www.stranny.xf.cz

21
0