full screen background image
Search

Neveklov se zapojil do pilotního projektu Bezpečná škola

Zvýšit bezpečnost dětí, žáků, studentů a personálu škol a školských zařízení je cílem projektu Bezpečná škola. Jako první ve Středočeském kraji se do něj zapojilo město Neveklov. Kromě osvěty a vzdělávání školského personálu nechalo na vlastní náklady ve svých školních objektech namontovat nové mechanické zámkové systémy.

„Vyměnili jsme zámky ve všech třech našich školách, stálo to asi 350 000 korun. Co je to ale proti případnému ohrožení zdraví nebo života,“ uvedl neveklovský starosta Jan Slabý. Investovat do zabezpečení škol se město podle něj rozhodlo bez finanční pobídky státu. Jedním z impulsů byla tragická událost ve škole ve Žďáru nad Sázavou, kde před dvěma lety po útoku psychicky nemocné ženy zemřel šestnáctiletý student. Dalším důvodem pro realizaci bezpečnostních opatření byla nová provozovna na výrobu zámkových systémů, kterou v Neveklově otevřela firma EG-LINE a.s. „Zajímalo mě, kolik lidí zaměstná. Když mi pak majitel představil program firmy a zjistil jsem, že vyrábějí těžko překonatelné zámkové systémy, že jsou v Cechu mechanických zámkových systémů ČR (CMZS) a že se Středočeským krajem a Ministerstvem vnitra připravují pilotní projekt Bezpečná škola, tak jsme se do něj přihlásili,“ dodal starosta.

V rámci zvýšení bezpečnosti město podle starosty kromě nových zámkových a kamerových systémů ve školách investuje také do osvěty a vzdělávání. „Máme už za sebou takzvané školení problematiky aktivního střelce, kdy policista ze zásahové jednotky vysvětlil školskému personálu, jak se chovat v případě útoku. S hasičským záchranným sborem jsme nacvičovali simulovaný únik nebezpečné látky spojený s evakuací střední školy a zasedáním krizového štábu,“ popsal Jan Slabý.

Majitel firmy EG-LINE a.s. a cechmistr CMZS Petr Fráz uvedl, že volba zařadit Neveklov do pilotního projektu se nabízela sama. „Jsou zde ideální podmínky – je zde mateřská, základní a střední škola i ubytovací zařízení pro žáky a studenty. Významným podnětem byla samotná architektura školních budov, která dovolila na jednom místě ukázat problémy malého i velkého objektu. Navíc zde máme středisko výroby bezpečnostních zámků, v němž zaměstnáváme lidi se sníženou pracovní schopností,“ shrnul Petr Fráz.

Na základě licencí vyrábí EG-LINE a.s v Neveklově bezpečnostní uzamykací systémy, které plně vyhovují technické normě ČSN 73 44 00 Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení. Norma nabyla účinnosti 1. září 2016 a metodiku její aplikace do praxe zpracovalo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Asociací Bezpečná škola, z.s. „Metodika je k dispozici zřizovatelům i ředitelům škol. Podle ní by měly být prvním krokem ke zvýšení bezpečnosti audity škol. Máme na ně i první dotační titul z Ministerstva pro místní rozvoj – v první vlně o něj mohou požádat od 1. 5. do 31. 12. 2017 mateřské a základní školy tvořené třídami 1. stupně s počtem tříd do pěti. Audit vyjde na 10 000 až 20 000 korun. Jeho výsledkem bude materiál, který jasně řekne, jestli daná škola má nějaký problém, a jak ho má řešit,“ uvedl Petr Fráz. Dodal, že podle statistiky tvoří 75 procent bezpečnosti škol lidský faktor; režimová opatření, jako uzamykací a přístupový systém nebo kamery, jsou jen podpůrnými prostředky.

Audity zároveň doporučí, jak by se měly aktualizovat školní a provozní řády jednotlivých zařízení. Podle asociace by se aspoň jednou ročně měl provádět praktický nácvik chování žáků a personálu škol v případě ohrožení. „Cvičení s útočníkem by ale mohlo být pro účastníky stresující, tudíž by to bylo spíš kontraproduktivní. Je proto opět potřeba zapracovat na jednotné metodice v rámci republiky, a to pod záštitou policie, která by měla stanovit jasná pravidla i pro obecní policii, jak se chovat v podobném případě,“ dodal Petr Fráz.

Po Neveklovu, který byl první, probíhají podobné pilotní projekty v dalších čtyřech středočeských městech, ve čtyřech školách v Karlovarském kraji a na několika školách v jižních Čechách.

Cech mechanických zámkových systémů je oborová organizace sdružující podnikatele, fyzické i právnické osoby, které podnikají a působí v oblasti výroby klíčů a montáží mechanických zábranných prostředků – zámkových systémů. V roce 2005 ve spolupráci s Ministerstvem vnitra uvedl do života projekt Bezpečná země, který se snaží vysvětlovat občanům, jak mají správně zabezpečit své nemovitosti. Na něj pak navázal projekt Bezpečná škola.

Asociace Bezpečná škola, z.s. je samostatným, nezávislým, zájmovým a dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob vyvíjejících činnost v oblasti bezpečnosti osob a majetku v prostorách školských zařízení. Sdružuje odborníky v oblasti řízení bezpečnosti a rizik.

22
0