full screen background image
Search

Centrum sociálních služeb Tloskov otevře v Benešově kontaktní místo rané péče

Podat pomocnou ruku rodinám s dětmi do sedmi let s ohroženým vývojem nebo mentálním, tělesným či kombinovaným postižením je hlavním cílem Rané péče Centra sociálních služeb (CSS) Tloskov. Ve snaze co nejvíce se přiblížit zájemcům otevře 10. listopadu v objektu společnost RUAH o.p.s. v Tyršově ulici v Benešově své kontaktní místo (detašované pracoviště). V současnosti poskytuje službu přímo v rodinách.

„Snažíme se zájemcům o službu rané péče co nejvíc přiblížit, aby nemuseli jezdit na pohovory do zařízení sociálních služeb. První možnost kontaktu je přímo v rodině, což pro některé rodiny není vždy přijatelné, proto jsme hledali vhodnou alternativu. Ideální se z hlediska naší spádovosti jevil Benešov. Rádi bychom zde také poskytovali poradenství pro rodiny, které jsou stávajícími uživateli rané péče nebo které o této službě uvažují. Raná péče je terénní služba, kdy poradce pracuje s dítětem v přirozeném prostředí domova, někdy jsou třeba další konzultace s asistenty z MŠ a dalšími odborníky, a ty bychom rádi poskytovali zde v Benešově. Konzultace je nezávazná a bezplatná. Budeme zde na neutrální půdě, Benešov je velké město, kam se všichni dobře dostanou a navíc se zde orientují,“ uvedla vedoucí Rané péče CSS Tloskov Radka Jiroušková. V Benešově budou zájemcům k dispozici od 5. prosince každé sudé pondělí mezi 9.30 až 15.00.

Podle ředitele CSS Tloskov Matěje Lipského by všechny děti s různými potřebami měly mít dostatečnou podporu pro svůj vývoj. „Podmínkou toho, aby mohly zůstat v rodině, je však dobrý servis sociálních služeb. Raná péče, která je zdarma, je jednou z nejdůležitějších. Rodiče, kteří jsou po narození dítěte se specifickými potřebami v šoku z toho, co je v životě potkalo, by měli mít možnost hledat pomoc u dostupných odborníků. To je také důvod, proč jsme se domluvili s městem a společností RUAH na otevření kontaktního centra v Benešově,“ uvedl Matěj Lipský. Díky kvalitnímu servisu sociálních služeb tak podle něj může dítě zůstat v rodině.

CSS Tloskov poskytuje terénní služby rané péče kromě Benešovska také na Voticku, Vlašimsku, Dobříšsku a Říčansku. „Každé středisko rané péče v republice má stanovenu spádovou oblast dojezdu. Ze zákona o sociálních službách musíme poskytovat nejméně 75 procent služeb v terénu, v našem případě je to téměř 95 procent,“ dodala Radka Jiroušková. Odbornou pomoc podle ní musí poskytovat speciální pedagog, člověk s vysokoškolským vzděláním, který se v rámci své práce celoživotně vzdělává. Důležitá je také spolupráce s odborníky lékaři. „Tam vidíme největší prostor pro rozšíření – několikrát jsme prezentovali ranou péči na seminářích pro pediatry v Benešově, ale lékaři jsou tak zahlceni dalšími povinnostmi a rodiče jim kladou tolik otázek, že na ranou péči se dostává až později. I z reakcí rodičů pak víme, že o nás věděli, ale že trvalo několik měsíců, než se odhodlali si nám říct o pomoc. Je to škoda, protože raná péče je omezena do sedmi let věku dítěte,“ poznamenala Radka Jiroušková.

Raná péče funguje v CSS Tloskov od začátku systému sociálních služeb, to je téměř deset let. Zprvu byla malou službou pro pár klientů, v současnosti ji využívá 16 rodin.

Nové kontaktní pracoviště Rané péče CSS Tloskov se v Benešově otevře v rámci Týdne rané péče, který každoročně organizuje Společnost pro ranou péči. Letos se uskuteční od 7. do 13. listopadu. Cílem kampaně je představit veřejnosti tuto bezplatnou terénní sociální službu, která podporuje rodiny, kterým se narodilo dítě s postižením nebo kteří pečují o dítě s opožděným nebo ohroženým vývojem. Poradci rané péče do nich dojíždějí, s dítětem cvičí, půjčují mu hračky a pomůcky, které potřebuje, a rodině poskytují také sociální a finanční poradenství. „Chceme veřejnost ubezpečit o tom, že raná péče je pouze podpůrnou, speciálně pedagogickou, ne lékařskou záležitostí. Snahou je, aby rodiče vyhledali pomoc včas,“ dodala Radka Jiroušková. Součástí celorepublikového Týdne rané péče budou besedy, semináře pro odborníky i veřejnost a popularizovat ji budou také televizní pořady.

letak-rp_1

letak-rp_2

13
0